Välkommen strålbehandling.se

Denna hemsida riktar sig till dig som skall behandlas med strålbehandling. Målsättningen med informationen är att ge patienter och anhöriga kunskap vad gäller strålbehandling samt även råd och självbehandling vid cancersjukdom. Informationen som fås via länkarna till vänster ges vid vissa onkologkliniker inför start av behandling.

Du kan själv klicka dig fram. Är du vetgirig så kan du klicka på läs mer och önskas ytterligare information så är Cancerfondens hemsida mycket utförlig, www.cancerfonden.se . Där kan du klicka på Om cancer och därefter Cancer och behandling. Där finner du information om varje specifik cancersjukdom samt andra behandlingar, utredningar etc.

Önskar du få kunskap om cellgiftsbehandling, klicka då på länken cellgiftsbehandling eller sök www.cellgiftsbehandling.se . Till höger finns länkar till olika strålbehandlings avdelningar i Sverige.

Frågor och svar