Bieffekter

Strålreaktioner kan uppstå och dessa drabbar nästan enbart den lokal som strålbehandlas. Man får således inte håravfall på huvudet om behandlingen ges mot annan lokal (dock kan kroppsbehåringen påverkas på den lokalen). En av de vanligaste bieffekterna är hudrodnad. Strålfälten går alltid genom huden och om det man strålar mot ligger ytligt får man högre dos i huden än om det man strålar ligger djupt inne i kroppen. Exempelvis får man oftast hudrodnad vid behandling av bröstcancer men sällan vid behandling av prostatacancer. Vilken dos man får påverkar också biverkningarna. Stråldosen man får varje gång ackumuleras varför bieffekterna ofta uppträder i slutet av strålbehandlingstiden.

Kroppens slemhinnor är känsliga för strålbehandling. Detta kan bli ett betydande problem med bl.a. smärta från munhåla vid strålbehandling av huvud-halscancer. Torrhet i munnen är vanligt vid långvarig strålbehandling speciellt om spottkörtlarna är med i strålfältet. Torrhetskänslan kan bli bestående.

Sväljningsbesvär kan uppstå pga slemhinnepåverkan i matstrupen.
Om stora områden av buken bestrålas kan det förekomma diarré. Likaså är illamående inte helt ovanligt vid stora bukfält. Numera finns ofta effektiv behandling som ges för att motverka dessa besvär.

Trötthet är vanligt förekommande besvär vid all slags cancerbehandling. Besvären är ofta multifaktoriella och besvären kan vara som mest uttalade i slutet eller strax efter avslutad strålbehandling. Åtskilliga studier har visat mycket positiv effekt av fysisk aktivitet i samband med trötthet vid cellgiftsbehandling.

Fertiliteten kan påverkas om strålfälten inkluderar testiklar eller äggstockar.
Torrhetskänsla i underlivet och sveda vid urinering är vanligt vid strålbehandling mot bäckenet.

Har du funderingar över möjliga bieffekter skall du självfallet fråga strålbehandlingspersonalen eller läkare. Innan strålbehandlingen startar brukar man få råd om hur man kan förebygga eller behandla uppkomna bieffekter.

Str√•lbehandlingen som anv√§nds f√∂r att behandla den aktuella cancern kan tyv√§rr √∂ka risken f√∂r att drabbas av en ny str√•linducerad cancer (i det str√•lbehandlade omr√•det). Risk√∂kningen √§r som st√∂rst ca 10-15√•r efter avslutad str√•lbehandling men den absoluta risken √§r dock f√∂rh√•llandevis liten.