Strålbehandling, allmänt

Strålbehandling är en viktig och vanligt förekommande behandling av cancersjukdomar. Vi vill informera i grova drag varför man ger strålbehandling. Vidare ges information om eventuella bieffekter samt råd om livsstilsföring mm.

Varför behandlar man cancersjukdomar med strålbehandling?

Man vet att cancerceller är mer känsliga för yttre stress såsom strål- och cellgiftsbehandling varför detta används i stor utsträckning vid behandling av cancersjukdomar. Tyvärr är även normala celler känsliga för dessa behandlingar men genom att fokusera strålningen mot cancercellerna försöker man nå en så optimal behandling som möjligt för varje patient.

För att strålbehandlingen skall fungera är det en fördel om det strålbehandlade området är väl syresatt. Det är välkänt att rökning försämrar syresättningen och patienter som fortsätter att röka under strålbehandlingen har överlag sämre resultat med fler bieffekter.

Vad är egentligen strålbehandling

Wilhelm Conrad Röntgen upptäckte 1895 röntgenstrålning och kort därefter fick den första patienten behandling med röntgenstrålar.

Strålbehandling är en form av joniserande strålning; elektriskt laddade partiklar som avger sin energi i det område som bestrålas. Genom strålningen sker skador på cellernas arvsmassa (DNA). Många gånger sker en läkning av DNA- skadan men tumörceller har sämre läkningsförmåga än vanliga friska celler och skadas således mer än friska celler. Detta leder till att man successivt kan minska antalet tumörceller under behandlingsserien, och vid vissa sjukdomar till och med uppnå bot.

Man talar om olika slags strålning, bland annat radiovågor, mikrovågor, laser, solljus och röntgen. Det är egentligen samma typ av strålning, elektromagnetisk strålning, men med olika energi och därmed olika egenskaper. Fotoner (röntgenstrålning) och elektroner är de vanligaste använda formerna av joniserande strålar som används vid behandling av cancersjukdomar. Vidare finns det protonstrålbehandling som kräver mer avancerad apparatur. Uppsala är den enda svenska ort som har tillgång till protonstrålbehandling.

Den vanligaste formen av strålbehandling ges som extern strålbehandling vilket innebär att strålningen kommer från en strålkälla/strålbehandlingsapparat, som riktas mot patienten och det aktuella behandlingsområdet. Strålningen framställs i ett röntgenrör, dvs med hjälp av elektricitet. Utrustningen i sig är således ej radioaktiv.

Vanligen ges en behandling varje vardag och behandlingstiden kan variera från 1 dag till ca 8 veckor. Hur går det till